DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 12 decembrie 2019, ora 14,00

Social

Primarul municipiului Bistriţa,având în vedere:
prevederile art.133 alin.1, art.134 alin.1, lit.”a”, alin.3 lit ”a”, alin.5, art.155 alin.1 lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ; în temeiul art.196 alin.1 lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 12 decembrie 2019, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta Dispoziție.
ART.2. – (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrița.ro , Secțiunea Consiliul local – materiale ședință.
(2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrița sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
ART.3. – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass media locală și pe site-ul instituției, www.primariabistrița.ro

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 12.12.2019

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Bistriţa pentru anul 2020
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2020 şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa – cod serviciu social 8730 CR-V-I
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cod serviciu social 8810 ID-II în anul 2020 şi contribuţia lunară datorată de acestea
  pentru serviciile acordate
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcţiei Servicii Publice Bistrița
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei de Asistență Socială Bistrița
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local si bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trim IV 2019
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistrița și Gruparea Medicală Alpha Med Bistrița, având ca obiect spațiul situat în Aleea Bujorului, nr.3, bl.9, sc.A, parter
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului situat în municipiul Bistrița, strada Liviu Rebreanu nr.21, în favoarea Asociației OM (Orașul Mariei) Bistrița, cu destinația de sediu asociație
 10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa domnului Mircea Calu
 11. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preşcolar Grădiniţa cu Program Săptămânal „Dumbrava minunată” în denumirea Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava minunată” şi schimbarea denumirii Şcoala Primară „Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa în Grădiniţa cu Program Normal „Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bistriţa
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Cooperare între Institutul „Confucius” de la Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Municipiul Bistriţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Asociaţia de Prietenie cu Republica Populară Chineză, Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru anul 2020
 14. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Bistrița la inițiativa europeană “Convenția primarilor privind Clima și Energia” și actualizarea Planului de acțiune privind energia durabilă a municipiului Bistrița
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Somes-Tisa şi UAT Municipiul Bistriţa
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.72/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 23 obiective de investiţii, referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a actualizării Devizului general
 2. Diverse

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns