58,4% rata de promovare a concursului național de titularizare, sesiunea 2020 (înainte de contestații)

Social

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor).
 Procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații din județul Bistrița-Năsăud care au susținut proba scrisă este de 58,4%.
 1 candidat a obținut nota 10 la disciplina Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurarii activităților instructiv-educative în grădinița de copii, iar 269 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.
 La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 461 candidați din totalul de 571 de candidați înscriși.
 2 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2020-2021.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00,respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns