DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 13 februarie 2020, ora 14,00

Social

Primarul municipiului Bistriţa;
având în vedere: urgenţa determinată de necesitatea transmiterii cu celeritate către ADR Nord-Vest a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistriţa de aprobare a proiectelor şi a cheltuielilor aferente, pentru continuarea procesului de precontractare, cu termen de transmitere 10 zile calendaristice;
prevederile art.134 alin.(1) lit.”a”, alin.(3) lit.”b”, art.155 alin.(1) lit.”b” din
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE :

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă
extraordinară, în data de 13 februarie 2020, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta Dispoziție.
ART.2 (1) – Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrița.ro , Secțiunea Consiliul local – materiale ședință;
(2) – Membrii Consiliului local al municipiului Bistrița sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
ART.3. – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul instituției, www.primariabistrița.ro .

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.02.2020

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului „Stație de epurare și
    conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” şi a cheltuielilor legate de proiect
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de atribuire prin licitație publică a contractelor pentru concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Bistrița
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020 şi estimat pe anii 2020-2022
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. pe anul 2020
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns