În atenţia deţinătorilor de terenuri persoane fizice şi juridice:

Vă reamintim că în termen de 30 de zile de la modificarile intervenite aveţi obligaţia să declaraţi  datele  referitoare la membrii, terenuri, clădiri, mijloace, utilaje, instalaţii pentru agricultură, categoria de folosinţă, culturi şi pomi pentru a fi înscrise la  Registrul agricol.          Conf. Art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare – în perioada 1 […]

Continue Reading