Sedinta CL

Politic Social

Primarul municipiului Bistriţa; având în vedere:
Urgenţa determinată de situaţia existentă la nivel local, naţional și internațional referitoare la cazurile de infecţie cu Coronavirus, şi măsurile ce se impun pentru prevenirea/ limitarea extinderii contaminării cu noul Coronavirus;

Adresa Spitalului Județean de Urgenta Bistrița-Năsăud nr.3412/30.03.2020 inregistrata la Primăria Municipiului Bistrița cu nr.23207/31.03.2020 prevederile Decretului nr. 195/2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României
Hotărârea nr.33/27.03.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al municipiului
Bistrița prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare pentru perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României în temeiul prevederilor art.134 alin.(4), art.155 alin.(1) lit.”b” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE :

ART.1. – Se convoacă de îndată Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 2 aprilie 2020, ora 15,30. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta Dispoziție.
ART.2 (1) – Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrița.ro , Secțiunea Consiliul local – materiale ședință;
(2) – Membrii Consiliului local al municipiului Bistrița sunt invitați să
formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
ART.3. – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală
și pe site-ul instituției, www.primariabistrița.ro .
PRIMAR,OVIDIU TEODOR CREŢU

ANEXĂ la Dispoziția nr.83/ 2 APRILIE 2020 a Primarului municipiului Bistrița

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATE DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 02.04.2020

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
municipiului Bistrița pe anul 2020.

  • iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
  • Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns